บริการดุจญาติ เด็ดขาดกับผู้ร้าย มุ่งหมายประสิทธิผล ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
หน่วยในสังกัด
ปณิธานความดี ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
       
       
       
       
พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ        
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์        
         
 
หน่วยงานสำคัญ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
บริการประชาชน
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
  <<<< <<<<<<<< <<<< <<<< <<<< <<<<  เอกสารดาวน์โหลด >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>>  
 
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
Content 8
งานธุรการ-กำลังพล
Content 2
งานการข่าว/นโยบายและแผน
Content 3
งานส่งกำลังบำรุง
Content 4
งานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
Content 5
งานคดีและวินัย
Content 6
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Content 7
กลุ่มงานสอบสวน
Content 9
กองกำกับการสืบสวน
Content 10
 
 
 
 
 
 
 
 
           
    page counter     
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 E-mail : surin@royalthaipolice.go.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : infosurin@royalthaipolice.go.th