เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน
 
หน่วยในสังกัด
 
พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ  
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์  
  ผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.สุรินทร์
หน่วยงานสำคัญ
  • ผลการปฏิบัติราชการ เดือน พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม  2560     
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินท์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประธานกรรมการฯ พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ภ.จว.สุรินทร์ รายละเอียด
 
25 พฤษภาคม  2560     
รับเสด็จ - ถปภ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ แม่บ้านทหาร ตำรวจ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเป็นประธานมอบ พันธ์ข้าวเปลือกแก่เกษตรกร โดย มูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์  รายละเอียด
 
24 พฤษภาคม  2560     
รับเสด็จ - ถปภ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โครงการซแรย์อทิตยา
      พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, พล.ต.ต.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี รอง ผบช.ภ.๓, นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์, พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ณ โครงการซแรย์อทิตยา บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล อ.เมือง จ.สุรินทร์  รายละเอียด
 
23 พฤษภาคม  2560     
ประชุมารยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.ดุสิต สมจินดา รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย ขรก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมประชุมระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เรื่อง คณะทำงานตรวจสอบติดตาม การขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ เพื่อติดตามความคืบหน้า และประเมินผล การยกระดับ ณ ห้องประชุมวิจัยกรณี ศปก.ภ.จว.สุรินทร์ รายละเอียด
 
23 พฤษภาคม  2560     
รับเสด็จ - ถปภ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน คณะแม่บ้านทหาร ตำรวจ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่ จ.บึงกาฬ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ และทรงประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการชลประทานสุรินทร์ (ห้วยเสนง)  รายละเอียด
 
23 พฤษภาคม  2560     
ประชุมตรวจสอบเร่งรัดงบประมาณ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมประชุมกับคณะทำงาน ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐ ในส่วนของ จังหวัด สุรินทร์ เพื่อตอบข้อซักถาม ปัญหาอุปสรรค จาก ปปช.และ สตง.จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน  รายละเอียด
 
19 พฤษภาคม  2560     
ประชุมถวายความปลอดภัย พระบรมวงศานุวงศ์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ พร้อมด้วย หัวหน้า สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  รายละเอียด
 
9 พฤษภาคม  2560     
มอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ / ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มอบทุน ส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าสถานีเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักวินัย ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
 
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
       
       
       
       
     
 
 
           
    page counter     
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : [email protected]