เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน
 
หน่วยในสังกัด
 
พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ  
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์  
  ผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.สุรินทร์
หน่วยงานสำคัญ
  • ผลการปฏิบัติราชการ เดือน กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน กันยายน 2560
26 กันยายน   2560     
พิธีแสดงมุทิตาจิตข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ 
     พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สังกัด ภ.จว.สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จว.สุรินทร์   รายละเอียด
 
25 กันยายน   2560     
ตรวจเยี่ยมการยกระดับบริการประชาชน ตู้ยาม 602 สภ.เขวาสินรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มาตรวจเยี่ยม ตู้ยาม 602 สภ.เขวาสินรินทร์ พบข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ และได้ชี้แจงข้อราชการและกำชับให้ตำรวจทุกนาย ถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล, ตร. และ ภ.๓ โดยเคร่งครัด โดยเน้น นโยบายการยกระดับการบริการ ประชาชนของสถานีตำรวจอย่างเคร่งครัด   รายละเอียด
 
25 กันยายน   2560     
ตรวจเยี่ยมการยกระดับบริการประชาชน ตู้ยามท่าสว่าง สภ.เมืองสุรินทร์น
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มาตรวจเยี่ยม สภ.เขวาสินรินทร์ พบข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ และได้ชี้แจงข้อราชการและกำชับให้ตำรวจทุกนาย ถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล, ตร. และ ภ.๓ โดยเคร่งครัด โดยเน้น นโยบายการยกระดับการบริการประชาชน ของสถานีตำรวจอย่างเคร่งครัด   รายละเอียด
 
25 กันยายน   2560     
ตรวจเยี่ยมการยกระดับบริการประชาชน ตู้ยาม 601 สภ.เขวาสินรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มาตรวจเยี่ยม ตู้ยาม 601 สภ.เขวาสินรินทร์ พบข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ และได้ชี้แจงข้อราชการและกำชับให้ตำรวจทุกนาย ถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล, ตร. และ ภ.๓ โดยเคร่งครัด โดยเน้น นโยบายการยกระดับการบริการ ประชาชนของสถานีตำรวจอย่างเคร่งครัด   รายละเอียด
 
25 กันยายน   2560     
ตรวจเยี่ยมการยกระดับบริการประชาชน ตู้ยาม ย4 สภ.จอมพระ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มาตรวจเยี่ยม ตู้ยาม ย4 สภ.จอมพระ พบข้าราชการตำรวจ ในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ และได้ชี้แจงข้อราชการและกำชับให้ตำรวจทุกนายถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล, ตร. และ ภ.๓ โดยเคร่งครัด โดยเน้น นโยบายการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจอย่างเคร่งครัด   รายละเอียด
 
25 กันยายน   2560     
ตรวจเยี่ยมการยกระดับบริการประชาชน สภ.จอมพระ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มาตรวจเยี่ยม สภ.จอมพระ พบข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และได้ชี้แจงข้อราชการและกำชับให้ตำรวจทุกนายถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล, ตร. และ ภ.๓ โดยเคร่งครัด โดยเน้น นโยบายการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจอย่างเคร่งครัด   รายละเอียด
 
25 กันยายน   2560     
ตรวจเยี่ยมการยกระดับบริการประชาชน สภ.เมืองลีง
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองลีง พบข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และได้ชี้แจงข้อราชการและกำชับให้ ตำรวจทุกนายถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล, ตร. และ ภ.๓ โดยเคร่งครัด โดยเน้น นโยบายการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจอย่างเคร่งครัด   รายละเอียด
 
25 กันยายน   2560     
ตรวจเยี่ยมการยกระดับบริการประชาชน สภ.เพี้ยราม
      ล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มาตรวจเยี่ยม สภ.เพี้ยราม พบข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และได้ชี้แจงข้อราชการและกำชับให้ตำรวจทุกนายถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล, ตร. และ ภ.๓ โดยเคร่งครัด โดยเน้น นโยบายการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจอย่างเคร่งครัด   รายละเอียด
 
25 กันยายน   2560     
ตรวจเยี่ยมการยกระดับบริการประชาชน ตู้ยามท่าสว่าง สภ.เมืองสุรินทร์
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ มาตรวจเยี่ยมตู้ยามท่าสว่าง สภ.เมืองสุรินทร์ พบข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ และได้ชี้แจงข้อราชการและกำชับให้ตำรวจทุกนาย ถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล, ตร. และ ภ.๓ โดยเคร่งครัด โดยเน้น นโยบายการยกระดับการบริการ ประชาชนของสถานีตำรวจอย่างเคร่งครัด   รายละเอียด
 
21 กันยายน  2560     
ประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน กันยายน 2560
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.สืบสวนฯ และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศฝร.ภ.3 โดยมี พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.3 เป็นประธาน    รายละเอียด
 
19 กันยายน  2560     
แถลงผลงานการจับกุมผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
      พล.ต.ต. ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ นายกฤษณุ เหลืองพิบูลย์กิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ยาเสพติด ภ.จว.สุรินทร์ ได้ร่วมแถลงผลงานการจับกุมผู้ต้องหา คดีเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ยึดทรัพย์พร้อมของกลาง ยาบ้า 5,006 เม็ด สารไอซ์ 174.36 กรัม รถยนต์จำนวน 2 คัน มูลค่าประมาณ 500,000 บาท  รายละเอียด
 
19 กันยายน  2560     
ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลุกป่าทั่วแผ่นดิน
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ์ วงษ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.จเร สุปิรยะ ผกก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ ร่วมปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ซึ่งได้รับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโครงการ "ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลุกป่าทั่วแผ่นดิน" โดยมอบให้ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๐  รายละเอียด
 
12 กันยายน  2560     
ประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน ก.ย.60
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, ผกก.สส.ฯ, หน.สภ.ในสังกัด, ผกก.ตชด.21,ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ , พฐ.จว.สุรินทร์,,สว.ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล., สว.กก.2 บก.2 บก.ส.1(สร) สว./ตัวแทนทุกแผนกงาน ร่วมประชุมบริหารประจำเดือน ก.ย.60 ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ชั้น 3 ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
8 กันยายน  2560     
ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์, พล.ต.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผบ.มทบ.๒๕, พ.ต.อ.ดุสิต สมจินดา รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แม่บ้านตำรวจ ทหาร เหล่ากาชาด และประชาชน เฝ้าส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ โครงการชลประทาน (ห้วยเสนง) จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
1 กันยายน  2560     
ประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
      พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, หน.สภ.ทุกแห่งในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รายละเอียด
 
 
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
       
       
       
       
     
 
 
           
    page counter     
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : [email protected]