เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน
 
หน่วยในสังกัด
 
พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ  
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์  
  ผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.สุรินทร์
หน่วยงานสำคัญ
  • ผลการปฏิบัติราชการ เดือน พฤษภาคม 2561
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
     
15 พฤษภาคม  2561     
กองตรวจราชการ 3 จเรตำรวจ  ตรวจราชการประจำปี ภ.จว.สุรินทร์
  พล.ต.ท.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ จตร. , พล.ต.ต.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบก.กต.3 จต. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ งาน จต. ในพื้นที่ ภ.จว.สุรินทร์ โดยมี พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานด้านหน้า สภ.เมืองสุรินทร์    รายละเอียด
 
14 พฤษภาคม  2561     
รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สุรินทร์และข้าราชการทุก กระทรวง ทบวง กรม ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติ พระกรณียกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     รายละเอียด
 
7 พฤษภาคม  2561     
ประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2561
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมรับ-ส่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร พื้นที่ อ.กาบเชิง และ บ้านท่าสว่าง  รายละเอียด
 
4 พฤษภาคม  2561     
ประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2561
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องในการรักษา ความปลอดภัย การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ร่วมประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวย ความสะดวกการจราจร ครม.สัญจร   รายละเอียด
 
4 พฤษภาคม  2561     
ผบช.ภ.3 ตรวจพื้นที่บ้านท่าสว่าง เตรียมรับ ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2561
  พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 เดินทางตรวจพื้นที่ตรียมความพร้อมในภารกิจรักษาความปลอดภัย พณฯนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ บ้านท่าสว่าง โดยมี พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ใ ห้การต้อนรับ  รายละเอียด
 
4 พฤษภาคม  2561     
ผบช.ภ.3 ตรวจพื้นที่ด่านช่องจอม กาบเชิงเตรียมรับ ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2561
  พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 เดินทางตรวจพื้นที่ อ.กาบเชิงฯโดยมี พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อม พ.ต.อ.พรชัย นลวชัย รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ห้การต้อนรับและ ร่วมตรวจพื้นที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์  รายละเอียด
 
2 พฤษภาคม  2561     
ตรวจพื้นที่บ้านท่าสว่าง เตรียมรับ ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2561
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และ หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะ ณ บ้านท่าสว่าง ม.1 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
2 พฤษภาคม  2561     
รอง ผบช.ภ.3 ประชุมติดตามการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจในจังหวัดสุรินทร์
  พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.๓ ประธาน การประชุมสรุปผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตาม แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจของ ภ.๓ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ , พ.ต.อ.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์,หน.สภ.ในสังกัด,ฝ่ายอำนวย ภ.จว.สุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ชั้น 3 อาคาร ภ.จว.สุรินทร์  รายละเอียด
 
1 พฤษภาคม  2561     
ประชุมหารือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ และ พ.ต.ท.ภูริต สุริยะ สว.ฝอ.(นผ.) เข้าร่วมประชุมหารือการลง พื้นที่ตรวจ ราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะฯ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  รายละเอียด
 
 
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
page counter 
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : [email protected]