เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน
 
หน่วยในสังกัด
พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน
ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ตอนที่ 1 ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  ผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.สุรินทร์
หน่วยงานสำคัญ
  • พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม  2562     
กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ , พ.ต.อ.ศิราเมษฐ์ ธานินพิทักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี  รายละเอียด
 
6 พฤษภาคม  2562     
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  พ.ต.อ.ศิราเมษฐ์ ธานินพิทักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวาย ราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรม ราชาภิเษก ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี  รายละเอียด
 
6 พฤษภาคม  2562     
ตักบาตร โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดสุทธิธรรมาราม ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี  รายละเอียด
 
5 พฤษภาคม  2562     
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี  รายละเอียด
 
2 พฤษภาคม  2562     
พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสุรินทร์
  พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก. ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและรับรับชมการถ่ายทอดสด ของโทรทัศน์รวมเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รอง ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน  รายละเอียด
 
 
บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
page counter 
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512 E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : [email protected]