บริการดุจญาติ เด็ดขาดกับผู้ร้าย มุ่งหมายประสิทธิผล ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร
 

 
3 มิถุนายน 2556
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ อ.เมือง จว.สุรินทร์ เวลา 15.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
   
19 พฤศจิกายน 2555
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร ผบก.ภ.จว.สุรินทร์
รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ ณ วัดเขาศาลาฯ ต.จรัส อ.บัวเชด จว.สุรินทร์
30  ตุลาคม  2555 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร ผบก.ภ.จว.สุรินทร์
รับเสด็จ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ณ ม.4 ต.สวาย อ.เมือง จว.สุรินทร์
23 เมษายน 2556
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายา ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จว.สุรินทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TV-สื่อหลักออนไลน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
Thai PBS ช่อง 11 NBT
 
 
 
 
 
 
 
 รับส่งเสดจ็พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายา 
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ข้าราชการตำรวจ และ คณะแม่บ้าน ภ.จว.สุรินทร์
รับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวงวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายา ณ สนามบินสุรินทร์ภักดี วันที่ 29 มกราคม 2557
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   
   
 
Google

WWW
ภ.จว.สุรินทร์
 

แนะนำระบบ CRIMES

 
 
 
 
 

 

   
ระบบ Crimes คืออะไร แนะนำระบบ Crimes
   
ความเป็นมาของระบบ Crimes 1 ความเป็นมาของระบบ Crimes 2
 
 
 • ผลงาน ที่ผ่านมา
 • มิถุนายน 2557
ผลการปฏิบัติงาน 1-30 มิถุนายน 2557
9 มิถุนายน 2557
สนธิกำลังค้นเรือนจำ
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร
พร้อม ผบ.จทบ.สุรินทร์ และ

หน่วยความมั่นคงตรวจค้นเรือนจำสุรินทร์
เพื่อค้นหาสิ่งผิดกฏหมาย เวลา 05.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
   
5 มิถุนายน 2557
กีฬาสุรินทร์สามัคคี
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร
พร้อม หน.ส่วนราชการ และ
ทุกภาคส่วนในสุรินทร์
แข่งกีฬาสุรินทร์สามัคคี
ณ สนามศรีณรงค์ เวลา 15.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
6 มิถุนายน 2557
ประชุม ศปก.ตร.
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร
พร้อม รอง ผบก.ฯ / ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ประชุม ศปก.ตร.
ณ ศปก.ภ.จว.สุรินทร์ เวลา 08.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
4 มิถุนายน 2557
ประชุมบริหาร ภ.3
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร
ร่วมประชุมบริหาร ภ.3 ณ ศฝร.ภ.3
โดยมี รักษาการ ผบช.ภ.3
เป็นประธาน เวลา 13.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
5 มิถุนายน 2557
ประชุม ศปก.ภ.3
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร
พร้อม รอง ผบก.ฯ / ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ประชุม ศปก.ภ.3
ณ ศปก.ภ.จว.สุรินทร์ เวลา 09.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
1 มิถุนายน 2557
ประชุมรับสถานการณ์ฯ
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร
พร้อม รอง ผบก.ฯ / ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ประชุม ศปก.ภ.3 เพื่อรับมือสถานการณ์
การชุมนุมทางการเมือง
ณ ศปก.ภ.จว.สุรินทร์ เวลา 09.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
1 มิถุนายน 2557
ประชุม สภ.รับสถานการณ์
พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร
พร้อม รอง ผบก.ฯ / ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์
ประชุม ศปก.ภ.จว.สุรินทร์ เพื่อรับมือสถานการณ์
การชุมนุมทางการเมือง
ณ ศปก.ภ.จว.สุรินทร์ เวลา 10.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 • ข่าว - ประชาสัมพันธ์
 • คำสั่ง แต่งตั้ง
 • ประกวดราคา
 • จัดซื้อ-จ้าง
 • POLIS
 • CRIMES
 • โครงการ 56

  ประกาศยกเลิกสอบราคาการจ้างทาสีอาคาร-ป้ายชื่อสถานที่ สภ.เมืองสุรินทร์ 

  ประกาศสอบราคาการจ้างทาสีอาคาร-ป้ายชื่อสถานที่ สภ.เมืองสุรินทร์ ที่ 02/2557 ลง 27 มี.ค.2557  

  แบบใบเสนอราคา สอบราคา 02/2557 / / รายละเอียดใบเสนอราคา สอบราคา 02/25571 

  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา สอบราคาการจ้างทาสีอาคาร-ป้ายชื่อสถานที่ สภ.เมืองสุรินทร์ ที่ 02/2557 ลง 27 มี.ค.2557 

  สัญญาจ้างการจ้างทาสีอาคาร-ป้ายชื่อสถานที่ สภ.เมืองสุรินทร์  

  รูปแบบรายการ ปร.4 และ ปร.5 สอบราคาการจ้างทาสีอาคาร-ป้ายชื่อสถานที่ สภ.เมืองสุรินทร์  

  เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาการจ้างทาสีอาคาร-ป้ายชื่อสถานที่ สภ.เมืองสุรินทร์ ที่ 02/2557 ลง 27 มี.ค.2557 

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาการจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนพร้อมเครื่องหมายและป้ายชื่อ 

-  เอกสารสอบราคาจ้างจัดหาเครื่องแบบกองร้อยควบคุมฝูงชน ( 26 กุมภาพันธ์ 2557) ไปที่ แทปประกวดราคา  

เอกสารสอบราคาจ้างจัดหาเครื่องแบบกองร้อยควบคุมฝูงชน ( 2 ตุลาคม 2556) ไปที่ แทปประกวดราคา  

-  เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน ของ ตำรวจภูธจังหวัดสุรินทร์ ี ไปที่ Tab ประกวดราคา 

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากอัคคีภัย จ.สุรินทร์ 56 

  คู่มือตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการ 2556  ของ ภ.3      

  เอกสารสอบราคาจ้างจัดหาเครื่องแบบกองร้อยควบคุมฝูงชน 

1. ประกาศประกวดเชิญชวน
2. แบบใบเสนอราคา
3. แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา 
4. ใบเสนอราคา  
5. แบบสัญญาจ้าง  
6. รูปแบบชุดเครื่องแบบ 
7 .เอกสารแนบท้ายประกาศ

  ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดหาเครื่องแบบกองร้อยควบคุมฝูงชน ลง 15 ต.ค.2556 

  เอกสารประกาศผลคัดเลือกผู้เสนอราคา เลขที่ 01/2556 ลง 30 ก.ย.2556 ณ 14 ต.ค.2556 

  เอกสารสอบราคาจ้างจัดหาเครื่องแบบกองร้อยควบคุมฝูงชน ( 2 ตุลาคม 2556)   

1. ประกาศประกวดเชิญชวน
2. แบบใบเสนอราคา
3. แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา 
4. เอกสารสอบราคาจ้าง-จัดซื้อ  
5. แบบสัญญาจ้าง  
6. รูปแบบชุดเครื่องแบบ 
      ดาน์วโหลดทั้งหมด

  เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน ของ ตำรวจภูธจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 13 สถานี     

 1. สภ.เมืองสุรินทร์
 2. สภ.สนม
 3. สภ.ดม
 4. สภ.ชุมพลบุรี
 5. สภ.สะเดา
 6. สภ.เมืองบัว
 7. สภ.เมืองที
 8. สภ.เพี้ยราม
 9. สภ.บ้านหนองจอก
 10. สภ.เทนมีย์
 11. สภ.ทุ่งมน
 12. สภ.ดอนแรด
 13. สภ.กระโพ
 • ไม่มี
ตุลาคม 55
Content 1
พฤศจิกายน 55
Content 2
ธันวาคม 55
Content 3
มกราคม 56
Content 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฎิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล (20 โครงการ)
ลำดับ ชื่อแผน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ Download
1 แผนถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายและแผน รออนุมัติ
2 แผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญ นโยบายและแผน รออนุมัติ
3 แผนรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมเรียกร้องและแผนเผชิญเหตุ นโยบายและแผน รออนุมัติ
4 โครงการแสวงหาความร่วมมือระหว่าง พท.ชายแดน จว.สุรินทร์กับกัมพูชา นโยบายและแผน รออนุมัติ
5 แผนปฎิบัติการปราบปรามอาชญากรรม นโยบายและแผน รออนุมัติ
6 แผนปฎิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดและตั้งจุดตรวจแบบบูรณาการ ศพส. รออนุมัติ
7 แผนปฎิบัติการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย ศพส. รออนุมัติ
8 แผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศพส. รออนุมัติ
9 แผนปฎิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ศพส. รออนุมัติ
10 แผนบริหารจัดการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการ ศพส. รออนุมัติ
11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่สายตรวจ นโยบายและแผน รออนุมัติ
12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมและการป้องกันการลักรถจักรยานยนต์ กก.สส. รออนุมัติ
13 โครงการกวดขันวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุ 365 วันอันตราย-ฝากเหล้าไว้กับตำรวจ ศูนย์ จร-นผ รออนุมัติ
14 โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ นโยบายและแผน รออนุมัติ
15 โครวการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายและแผน รออนุมัติ
16 แผนปฎิบัติการป้องกันอาชญากรรม   รออนุมัติ
17 โครงการโรงพักเคลื่อนที่เพื่อประช่าชน   รออนุมัติ
18 โครงการตำรวจสีขาว   รออนุมัติ
19 โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์   รออนุมัติ
20 โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานตำรวจด้วยระบบประชุมทางไกล(Video Conference) เทคโนฯ รออนุมัติ
       
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน (9 โครงการ)
ลำดับ ชื่อแผน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ Download
1 โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน(โรงพักเพื่อประชาชน) นโยบายและแผน รออนุมัติ
2 โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว   รออนุมัติ
3 โครงการประกวดตู้ยาม/ที่พักสายตรวจและสถานีย่อย/จุดสกัด   รออนุมัติ
4 โครงการประกวดการฝึก/ยุทธวิธีตำรวจ นโยบายและแผน รออนุมัติ
5 โครงการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์สัญจร กิจการฯ รออนุมัติ
6 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการเงินทางไกลผ่านดาวเทียม การเงิน รออนุมัติ
7 โครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คดีวินัย รออนุมัติ
8 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ กำลังพล รออนุมัติ
9 โครงการพัฒนาศักรยภาพการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา สอบสวน รออนุมัติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเครือข่ายการปฎิบัติงานของตำรวจ (8 โครงการ)
ลำดับ ชื่อแผน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ Download
1     รออนุมัติ
2     รออนุมัติ
3     รออนุมัติ
4     รออนุมัติ
5     รออนุมัติ
6     รออนุมัติ
7     รออนุมัติ
8     รออนุมัติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริการ ( 7 โครงการ)
ลำดับ ชื่อแผน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ Download
1     รออนุมัติ
2     รออนุมัติ
3     รออนุมัติ
4     รออนุมัติ
5     รออนุมัติ
6     รออนุมัติ
7     รออนุมัติ
 • สั่งการ ปชส
 • กำลังพล
 • นโยบายแผน
 • การเงิน
 • พลาธิการ
 • กิจการพลเรือน
 • คดีวินัย
 • เทคโน
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สอบสวน
ระเบียบการปฎิบัติหน้าที่และการประเมินพนักงานสอบสวน
ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนตำรวจและลูกจ้างประจำ
อื่นๆ
โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ปี 2556
      แผนการปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2557  ( 1 ต.ค.56 ถึง 30 ก.ย.57)
   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของตำรวจภูธรภาค 3
Content 3
Content 4
Content 6
Content 7
Download ผ่านระบบ cloud computing ต้องการโปรแกรมอะไรที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งทาง infosurin@royalthaipolice.go.th
Teamspeak 3 windows 32 bit ** โปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสาร รวมทั้งถ่ายทอดเสียง Conference แบบ 32 บิท**
Teamspeak 3 windows 64 bit ** โปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสาร รวมทั้งถ่ายทอดเสียง Conference แบบ 64 บิท**
Thai-Translation-0.0.4.ts3_addon ** โปรแกรมเสริม -- เมนูไทย สำหรับ Teamspeak3**
JabberVideoTeleconference ** โปรแกรม Video Conference ใช้สำหรับคู่สาย ระบบ POLIS ** (14 Mb)
K-Lite CodecMegaPack ** โปรแกรม Mutimedia ใช้สำหรับ ดูหนัง-ฟังเพลง ทุกรูปแบบ** (เว็บมาสเตอร์ แนะนำ)
appserv-win32-2.5.10 ** โปรแกรมจำลองserver 32 bit**
WinRAR 32 bit ** โปรแกรมบีบอัดไฟล์ 32 bit ** (แนะนำใช้ติดตั้งประจำเครื่อง-work 100%)
WinRAR 64 bit ** โปรแกรมบีบอัดไฟล์ 64 bit ** (แนะนำใช้ติดตั้งประจำเครื่อง-work 100%)
     
  จำนวนผู้เช้าชม page counter ราย  
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินท์ 32000
โทร. 0-4451-1386 โทรสาร 0-4451-2512     
E-mail : surin@royalthaipolice.go.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4451-9141 E-mail : infosurin@royalthaipolice.go.th

Webmaster - SA. : Surajit_Su@police.go.th